ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków krajowych NCBIR

Struktura bezpieczeństwa sieci 5G opartej na wielu dostawcach: specyfikacja, wdrożenie i rozwój procesu ewaluacji (MPSEC5G).

Beneficjent:

ISN Sp. z o.o

Wartość projektu:

3 228 636,00 PLN

Dofinansowanie projektu z NCBiR:

2 530 691,00 PLN

Okres realizacji:

2021-2024

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach IV konkursu w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych CyberSecldent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość


ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Opracowanie i implementacja funkcjonalności radiowej sieci dostępowej dla przyszłych mobilnych systemów 5G opartych o architekturę bezkomórkową

Beneficjent:

ISN Sp. z o.o

Wartość projektu:

13 898 562,64 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

10 645 281,86 PLN

Okres realizacji:

2018 – 2021

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Szerokopasmowy Rejestrator Radiokomunikacyjny

Beneficjent:

ISN Sp. z o.o.

Wartość projektu:

2 616 250 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

1 946 250 PLN

Okres realizacji:

2018 – 2022

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa.


ISC Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Architektura zwirtualizowanej sieci szkieletowej

Beneficjent:

ISN Sp. z o.o

Wartość projektu:

5 000 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

3 400 000 PLN

Okres realizacji:

2018 – 2021

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Rekonfigurowalna warstwa fizyczna 4G i 5G oraz interfejsy do realizacji dowolnego splitu protokołów w modelu Open RAN

Beneficjent:

ISN Sp. z o.o

Wartość projektu:

14 199 788,87 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

10 887 217,17 PLN

Okres realizacji:

2021 – 2023

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.