Public Funds

ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków krajowych NCBIR

Struktura bezpieczeństwa sieci 5G opartej na wielu dostawcach: specyfikacja, wdrożenie i rozwój procesu ewaluacji (MPSEC5G).

Beneficjent: ISN Sp. z o.o.
Wartość projektu: 3 228 636,00 PLN
Dofinansowanie projektu z NCBiR: 2 530 691,00 PLN
Okres realizacji: 2021-2024

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach IV konkursu w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych CyberSecldent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

 

ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Opracowanie i implementacja funkcjonalności radiowej sieci dostępowej dla przyszłych mobilnych systemów 5G opartych o architekturę bezkomórkową

Beneficjent: ISN Sp. z o.o.
Wartość projektu: 13 898 562,64 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 10 645 281,86 PLN
Okres realizacji: 2018 – 2021

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Szerokopasmowy Rejestrator Radiokomunikacyjny

Beneficjent: ISN Sp. z o.o.
Wartość projektu: 2 616 250 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 946 250 PLN
Okres realizacji: 2018 – 2022

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa.

 

ISC Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Architektura zwirtualizowanej sieci szkieletowej

Beneficjent: ISC Sp. z o.o.
Wartość projektu: 5 000 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 400 000 PLN
Okres realizacji: 2018 – 2021

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Rekonfigurowalna warstwa fizyczna 4G i 5G oraz interfejsy do realizacji dowolnego splitu protokołów w modelu Open RAN

Beneficjent: ISN Sp. z o.o.
Wartość projektu: 14 199 788,87 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 10 887 217,17 PLN
Okres realizacji: 2021 – 2023

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.