Public Funds

ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Opracowanie i implementacja funkcjonalności radiowej sieci dostępowej dla przyszłych mobilnych systemów 5G opartych o architekturę bezkomórkową

Beneficjent: ISN Sp. z o.o.
Wartość projektu: 13 898 562,64 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 10 645 281,86 PLN
Okres realizacji: 2018 – 2021

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój

 

ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Szerokopasmowy Rejestrator Radiokomunikacyjny

Beneficjent: ISN Sp. z o.o.
Wartość projektu: 2 616 250 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 946 250 PLN
Okres realizacji: 2018 – 2022

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa.

 

ISC Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Architektura zwirtualizowanej sieci szkieletowej

Beneficjent: ISC Sp. z o.o.
Wartość projektu: 5 000 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 400 000 PLN
Okres realizacji: 2018 – 2021

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój.