19.04.2017

Firma Innovative Solutions Sławomir Pietrzyk zaprasza do składania ofert dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu usługi doradczej polegającej na opracowaniu strategii rozwoju firmy Innovative Solutions Sławomir Pietrzyk w oparciu o rozwój i wdrożenie innowacji. Zapytanie ofertowe publikowane jest w związku z projektem, który planowany jest do realizacji w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe